ועדה לאתיקה במחקר בבני אדם במדעי ההתנהגות

חברי הוועדה

ועדה לאתיקה במחקר בבני אדם במדעי ההתנהגות
פרופ’ איתן גרסטנר
הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול – יו”ר
gerstner@technion.ac.il04-829-4411
פרופ יהודית אהרון-פרץ, הפקולטה לרפואה,
יו"ר הוועדה החל מ- 1.10.2017
jaharon@rambam.health.gov.il04-777-3190
פרופ”מ מירי ברק
המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים
bmiriam@technion.ac.il04-829-3883
פרופ’ אילון איזנברג
הפקולטה לרפואה
e_eisenberg@rambam.health.gov.il04-854-2578
פרופ”מ מישל פורטמן
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
michellep@cc.technion.ac.il04-829-4067
פרופ”ח תומר טולדו
הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
toledo@technion.ac.il04-829-3080
פרופ' יצחק בוכר,
הפקולטה להנדסת מכונות
bucher@technion.ac.il04-829-3153
פרופ"ח אלדד יחיעם,
הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול.
yeldad@technion.ac.il04-829-4420

 

הודעת יו"ר הוועדה – 09/02/2017

תקנות

תקנון אתיקה במדעי ההתנהגות

טפסים

טופס הצהרה כמתחייב ע”י בתקנון בדבר כללים אתיים בעריכת מחקרים בבני אדם במדעי ההתנהגות