ועדה לאתיקה במחקר בבני אדם במדעי ההתנהגות

חברי הוועדה

פרופ’ איתן גרסטנר
הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול – יו”ר
04-829-4411

פרופ”מ מירי ברק
המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים
04-829-3883

פרופ’ אילון איזנברג
הפקולטה לרפואה
04-854-2578

פרופ”מ מישל פורטמן
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
04-829-4067

פרופ”ח תומר טולדו
הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
04-829-3080

הודעת יו”ר הוועדה – 10/03/2014

הודעת יו"ר הוועדה – 09/02/2017

תקנות

תקנון אתיקה במדעי ההתנהגות

טפסים

טופס הצהרה כמתחייב ע”י בתקנון בדבר כללים אתיים בעריכת מחקרים בבני אדם במדעי ההתנהגות