ועדה לאתיקה בניסויים קליניים בבני אדם

חברי הוועדה

פרופ’ קליני עופר נתיב
הפקולטה לרפואה  – יו"ר
04-835-9523

פרופ”ח ישראל פוטסמן
הפקולטה לרפואה
04-835-9624

פרופ’ ענת רפאלי
הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול
04-829-4421

פרופ”ח אמיר לנדסברג
הפקולטה להנדסה ביו-רפואית
04-829-4143

פרופ”ח קליני סמי ניטצקי
הפקולטה לרפואה
04-854-3798

תקנות

נוהלי הוועדה לאתיקה בניסויים קליניים בבני אדם בטכניון

טפסים

טופס שאלון הוועדה לאתיקה לניסויים קליניים בבני-אדם
Request for approval to work with human embryotic stem cells in experimental research
Request for approval to work with human tissues/cells in experimental research