קרנות חוץ

רשימת 13 הקרנות התחרותיות עפ"י ות"ת
אתר הקרן שם הקרן
www.isf.org.il ISF – הקרן הלאומית למדע .1
www.bsf.org.il BSF – הקרן הדו-לאומית למדע, ארה"ב ישראל .2
www.gif.org.il GIF – הקרן למחקר ופיתוח מדעי, גרמניה-ישראל .3
http://www.internationales-buero.de DIP .4
www.dfg.de/en/dfg_profile/index.jsp DFG – הקרן הגרמנית למחקר .5
http://www.trdf.co.il/eng/redir.asp?PageId=Liaison/about EU – איחוד אירופי
(הפניה למשרד הקישור עם האיחוד האירופי)
.6
http://www.bard-isus.com BARD – הקרן הדו-לאומית למו"פ חקלאי, ארה"ב-ישראל .7
http://grants.nih.gov/grants/oer.htm NIH – משרד הבריאות האמריקאי .8
http://www.most.gov.il משרד המדע .9
www.ift.co.il IFT – האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך .10
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/ PH/Scientist/Pages/default.aspx משרד הבריאות – קרן המדען הראשי .11
http://www.hfsp.org/funding HFSP – הקרן לקידום מדעי האדם .12
http://www.icrfonline.org ICRF – הקרן לחקר הסרטן בישראל .13

כניסה לאתר של רשות המחקר

חזרה