קרנות חוץ

רשימת 13 הקרנות התחרותיות עפ"י ות"ת

רשימת 13 הקרנות התחרותיות עפ"י ות"ת
1.ISF
הקרן הלאומית למדע
2.BSF
הקרן הדו-לאומית למדע, ארה"ב ישראל
3.GIF
הקרן למחקר ופיתוח מדעי, גרמניה-ישראל
4.DIP
5.DFG
הקרן הגרמנית למחקר
6.EU
באמצעות רשות המחקר
7.BARD
הקרן הדו-לאומית למו"פ חקלאי, ארה"ב-ישראל
8.NIH
משרד הבריאות האמריקאי
9.משרד המדע
10.IFT
האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך
11.משרד הבריאות
קרן המדען הראשי
12.HFSP
הקרן לקידום מדעי האדם
13.ICRF
הקרן לחקר הסרטן בישראל

אתר של רשות המחקר

חזרה