בית

המשנה לנשיא למחקר

המנל”מ – אחראי על ההיבטים האקדמיים של המחקר בטכניון.

פעילות זו כוללת קשר ותיאום עם גורמים מממני ומזמיני מחקר וחתימה על חוזי מחקר והתקשרויות אחרות, פיתוח שיתופי פעולה מחקריים ואתיקה במחקר.

ממונה על מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע”מ (זו המסגרת בה מתקיימות כל פעילויות המחקר הממומן בטכניון) במסגרת רשות המחקר, העברת טכנולוגיות (קניין רוחני, פיתוח עסקי) במסגרת T3 ובמאיצים.
כמו כן ממונה על מכון המתכות, היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ ומחלקת משאבי אנוש.

פרסי מחקר בטכניון.

קליטת מדענים עולים חדשים.

צוות הלשכה