בית

פרופ’ נעם אדיר, המשנה לנשיא מחקר – אחראי על ההיבטים האקדמיים של המחקר בטכניון. פעילות זו כוללת קשר ותיאום עם גורמים מממני ומזמיני מחקר וחתימה על חוזי מחקר והתקשרויות אחרות, פיתוח שיתופי פעולה מחקריים ואתיקה במחקר.

ממונה על מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע”מ (זו המסגרת בה מתקיימות כל פעילויות המחקר הממומן בטכניון) במסגרת רשות המחקר, היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ ומחלקת משאבי אנוש.

פרסי מחקר בטכניון.

קליטת מדענים עולים חדשים.


פרופ’ ליהי צלניק-מנור, המִשְׁנָה לנשיא לחדשנות וקשרי תעשיה ומִשְׁנָה למנכ”ל מוסד הטכניון – אחראית על העברת טכנולוגיות (קניין רוחני, פיתוח עסקי) במסגרת T3 ובמאיצים. כמו כן ממונה על המכון הישראלי לטכנולוגיות ייצור חומרים והיחידה המשפטית. 

צוות הלשכה