ועדה לאתיקה במחקר בבני אדם במדעי ההתנהגות

חברי הוועדה

ועדה לאתיקה במחקר בבני אדם במדעי ההתנהגות
פרופ"ח מירי ברק
הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה – יו”ר
bmiriam@technion.ac.il04-829-3883
פרופ”מ מישל פורטמן
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
michellep@cc.technion.ac.il04-829-4067
פרופ”ח תומר טולדו
הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
toledo@technion.ac.il04-829-3080
פרופ"ח אלדד יחיעם,
הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול.
yeldad@technion.ac.il04-829-4420

 

הודעת יו"ר הוועדה – 19/10/2017

תקנות

תקנון אתיקה במדעי ההתנהגות

טפסים

הנחיות להגשת בקשה לאישור הוועדה