ועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים

הודעת יו”ר הוועדה 12/04/2016

הרשות למחקר פרה-קליני

חברי הוועדה

ועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים
פרופ”ח יורם גוטפרוינד
הפקולטה לרפואה – יו”ר
yoramg@tx.technion.ac.il04-8295438
גב’ גלית כהן
מזכירת הוועדה
galitc@technion.ac.il04-8295248
ד"ר רונה שופטי
מנהלת בית החיות, הרשות למחקר פרה-קליני
rona@tx.technion.ac.il04-8295337
השופטת בדימוס רות טובי-פרידמן,
נציגת ציבור
ruttoby33@gmail.com
הרב שמואל קפלן, רב בית החולים רמב"ם
נציג ציבור
s_kaplan@rambam.health.gov.il
פרופ' עמי אהרונהיים
הפקולטה לרפואה
aronheim@tx.technion.ac.il04-8295454
פרופ”מ דור משה דרדיקמן
הפקולטה לרפואה
derdik@technion.ac.il 04-8295429
פרופ”מ דבי יבלונסקי
הפקולטה לרפואה
debya@technion.ac.il04-8295393
פרופ”מ פלג חסון
הפקולטה לרפואה
phasson@tx.technion.ac.il 04-8295462
פרופ"מ יעל יניב
הפקולטה להנדסה ביורפואית
yyaniv@technion.ac.il04-8294810
פרופ”מ שנהב כהן
הפקולטה לביולוגיה
shenhavc@tx.technion.ac.il04-8293423
פרופ”ח אסתר מירון-הולץ
הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
meyron@technion.ac.il04-8293349
פרופ”ח איגור סוחוטניק
הפקולטה לרפואה
igor-dr@internet-zahav.net04-8359612
פרופ”ח רפי נגלר
הפקולטה לרפואה
nagler@tx.technion.ac.il 04-8520989
ד"ר אסף זרצקי
הרשות למחקר פרה-קליני
asaph@technion.ac.il04-8295337

תקנות

טפסים