ועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים

הודעת יו”ר הוועדה 12/04/2016

הנחיות להגשת בקשה לביצוע ניסוי בבעלי חיים בטכניון

טופס נספח לבקשה לניסוי בבעלי חיים

הרשות למחקר פרה-קליני

ועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים
פרופ”ח יורם גוטפרוינד
הפקולטה לרפואה – יו”ר הוועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים
yoramg@technion.ac.il04-8295438
ד"ר רונה שופטי
מנהלת הרשות למחקר פרה-קליני
rona@technion.ac.il04-8295337
גב' לאה ריזל
מזכירת הוועדה
iacuc@technion.ac.il04-8295457

תקנות