ועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים

הודעת יו”ר הוועדה 12/04/2016

הנחיות להגשת בקשה לביצוע ניסוי בבעלי חיים בטכניון

טופס נספח לבקשה לניסוי בבעלי חיים

הרשות למחקר פרה-קליני

ועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים
פרופ”ח פלג חסון
הפקולטה לרפואה – יו”ר הוועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים
phasson@tx.technion.ac.il 04-8295462
ד"ר רונה שופטי
מנהלת הרשות למחקר פרה-קליני
rona@technion.ac.il04-8295337
גב' לאה ריזל
מזכירת הוועדה
iacuc@technion.ac.il04-8295457
השופטת בדימוס רות טובי-פרידמן,
נציגת ציבור
ruttoby33@gmail.com
פרופ”מ דבי יבלונסקי
הפקולטה לרפואה
debya@technion.ac.il04-8295393
פרופ”ח אסתר מירון-הולץ
הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
meyron@technion.ac.il04-8293349
פרופ"ח אילת ברעם צברי
הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה
ayelet@technion.ac.il04-8295484
ד"ר הדר זיגדון, נציגת הרופאים
הפקולטה לרפואה
hadar@technion.ac.il

תקנות