ועדה פנים טכניונית להסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים

חברי הוועדה

חברים בוועדה בתוקף תפקידם

פרופ’ קובי רובינשטיין, המנל"מ – יו"ר
הפקולטה למתמטיקה
פרופ’ ג'קי שילר,
סגן המנל"מ לענייני הרשות למחקר טרום קליני

הפקולטה לרפואה

חברי הוועדה

פרופ’ נעם אדיר
הפקולטה לכימיה

פרופ"ח סרג' אנקרי
הפקולטה לרפואה

פרופ"ח מיטל לנדאו
הפקולטה לביולוגיה

 

חברים נוספים בתוקף תפקידם המשמשים כמשקיפים

ד"ר עדי חן-גוטרמן
ראשת יחידת הבטיחות וסכנות קרינה

ד"ר אסתר מסר
ממונה על בטיחות ביולוגית במעבדות הטכניון

תקנות

טפסים