ועדה פנים טכניונית להסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים

חברי הוועדה

חברות בוועדה בתוקף תפקידן

פרופ’ ענת פישר, סגן המנל"מ – יו"ר
הפקולטה להנדסת מכונות
פרופ’ ג'קי שילר,
סגן המנל"מ לענייני הרשות למחקר טרום קליני

הפקולטה לרפואה

חברי הוועדה

פרופ’ נעם אדיר
הפקולטה לכימיה

פרופ"ח סרג' אנקרי
הפקולטה לרפואה

פרופ"מ מיטל לנדאו
הפקולטה לביולוגיה

פרופ”ח קליני משה אפרת
הפקולטה לרפואה

חברים נוספים בתוקף תפקידם המשמשים כמשקיפים

פרופ’ אמריטוס יעקב ממן
סגן המשנה לנשיא לענייני בטיחות

ד"ר אסתר מסר
ממונה על בטיחות ביולוגית במעבדות הטכניון

תקנות

טפסים