קולות קוראים

קולות קוראים
תאריך
פרסום

הקול הקורא

תאריך אחרון
להגשה
11/08/2019הגשת הצעות מחקר במסגרת המרכז להנדסת מערכות ע"ש ב. גורדון - 201926/09/2019
17/04/2019

Call for proposals "The Irving and Branna Sisenwein Fund" - 2019

26/05/2019
01/04/2019קול קורא - הצעות קרן וולפסון - 201914/04/2019
01/04/2019קול קורא להגשת מועמדות- פרסי מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו 2019:
קול קורא
תקנון
13/05/2019
13/01/2019תמיכה במרכזי מחקר במדעי הנתונים
מכתב המנל"מ
קול קורא של ות"ת
15/03/2019