קולות קוראים

קולות קוראים
תאריך
פרסום

הקול הקורא

תאריך אחרון
להגשה
10/11/2019 קול קורא להגשת הצעות מחקר לקרן ע"ש רוברט פולק למחקר יישומי - 202031/12/2019
10/11/2019

Hershel Rich Technion Innovation Awards - 2020

31/12/2019
04/11/2019

Daniel Shiran Memorial Research Prize 2020

31/12/2019
11/08/2019הגשת הצעות מחקר במסגרת המרכז להנדסת מערכות ע"ש ב. גורדון - 201926/09/2019
17/04/2019

Call for proposals "The Irving and Branna Sisenwein Fund" - 2019

26/05/2019
01/04/2019קול קורא - הצעות קרן וולפסון - 201914/04/2019
01/04/2019קול קורא להגשת מועמדות- פרסי מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו 2019:
קול קורא
תקנון
13/05/2019
13/01/2019תמיכה במרכזי מחקר במדעי הנתונים
מכתב המנל"מ
קול קורא של ות"ת
15/03/2019