קולות קוראים

קולות קוראים
תאריך
פרסום

הקול הקורא

תאריך אחרון
להגשה
07/11/2018

Hershel Rich Technion Innovation Awards - 2019

31/12/2018
07/11/2018קול קורא להגשת הצעות למענקי מחקר ביטחוני - 201901/01/2019
01/11/2018

Technion Research Proposal Directory - 2019

31/01/2019
21/10/2018שת"פ בינתחומי של הפקולטה לרפואה עם פקולטות אחרות בטכניון – תשע"ט

מענקי מחקר מקרנות מנל"מ – קרנות ייעודיות לשנת תשע"ט
29/11/2018
04/10/2018הגשת הצעות מחקר לתכנית למערכות אוטונומיות TASP-2018_201/01/2019
16/08/2018הגשת הצעות מחקר במסגרת המרכז להנדסת מערכות ע"ש ב. גורדון - 201830/09/2018
יולי 2018

DIP - Deutsch-Israelische Projektkooperation
German Israeli Project Cooperation - DIP
Call for Pre-Proposals 2019

לו"ז הגשה בקובץ המצ"ב
17/05/2018הגשת הצעות מחקר בתחום רפואת העיניים - The Irving and Branna Sisenwein Fund25/06/2018