טפסים ונהלים

טפסים


החל מ-1/1/2014 יש להגיש את טופס רישום הצעת מחקר (טופס מנל”מ) באמצעות פורטל הטכניון בלבד 


החל מ-1/1/2014 יש להגיש את טופס הבקשה לאישור נסיעה לחו”ל בתפקיד באמצעות פורטל הטכניון בלבד


טופס בקשה לאישור נסיעה לחו”ל בתפקיד (מתוך אתר רשות המחקר טופס 2.1.2)


טופס בקשה לשימוש בכספי החזרים (מתוך אתר רשות המחקר טופס 1.3.2)


טופס הקבלה

נהלים

שם הנוהל תאריך עדכון
נוהל חוקרים בגמלאות ופרופסורים אמריטוס ספטמבר 2023
נוהל הצעות מחקר אמריטים ועמיתים מאי 2022
נוהל גמול תפקיד מיוחד בגין ניהול מקבץ מחקרים מצויינים

טופס בקשה

מכתב המנל”מ

פברואר 2019
נוהל שימוש בכספי החזרים פברואר 2023
נוהל החזרים למחקרים פברואר 2016
אתיקה במחקר

קוד התנהלות ראויה במחקר

תקנון ניגוד עניינים במחקר

מרץ 2012

מידע בנוגע לאפשרויות האיחסון

אחסון מרכזי

שירותי ענן Office 365

תקנון קניין רוחני
צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי, הביולוגי, והגרעיני, תשס”ד – 2004)

צו היבוא והיצוא – הבהרות

2005
נוהל פרסי מחקר 2021

נוהל השימוש בכספי המענקים מקרנות פנים טכניוניות

  1. מענקים מקרנות מנל”מ;
  2. קתדרה לצעירים (CDC), עמית לנדאו, מענקי “מרצה ע”ש”;
  3. קרן הנשיא;
  4. מענקים מתרומות (כולל תרומות מחברות הי-טק).
פברואר 2023
נוהלי השימוש בכספי המענקים מטעם הקרן לעידוד המחקר בטכניון תשע”א