קרנות חוץ תחרותיות

רשימת הקרנות התחרותיות עפ”י ות”ת

ISF

הקרן הלאומית למדע

GIF

הקרן למחקר ופיתוח מדעי, גרמניה-ישראל

EU – איחוד אירופי

(הפניה למשרד הקישור עם האיחוד האירופי)

BARD

הקרן הדו-לאומית למו”פ חקלאי, ארה”ב-ישראל

BSF

הקרן הדו-לאומית למדע, ארה”ב ישראל

DIP

German-Israeli Project Cooperation

משרד הבריאות

קרן המדען הראשי

NIH

משרד הבריאות האמריקאי

MOST

משרד המדע

DFG

הקרן הגרמנית למחקר

ICRF

הקרן לחקר הסרטן בישראל

HFSP

הקרן לקידום מדעי האדם

 

כניסה לאתר של רשות המחקר

חזרה