קרנות חוץ

רשימת הקרנות התחרותיות עפ"י ות"ת

רשימת הקרנות התחרותיות עפ"י ות"ת
1.ISF
הקרן הלאומית למדע
2.BSF
הקרן הדו-לאומית למדע, ארה"ב ישראל
3.GIF
הקרן למחקר ופיתוח מדעי, גרמניה-ישראל
4.DIP
5.DFG
הקרן הגרמנית למחקר
6.EU
באמצעות רשות המחקר
7.BARD
הקרן הדו-לאומית למו"פ חקלאי, ארה"ב-ישראל
8.NIH
משרד הבריאות האמריקאי
9.משרד המדע
10.IFT
האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך בוטל ע"י ות"ת ב-23/11/2017
11.משרד הבריאות
קרן המדען הראשי
12.HFSP
הקרן לקידום מדעי האדם
13.ICRF
הקרן לחקר הסרטן בישראל

אתר של רשות המחקר

חזרה