ועדה לאתיקה במחקר בבני אדם במדעי ההתנהגות

חברי הוועדה

ועדה לאתיקה במחקר בבני אדם במדעי ההתנהגות
פרופ' אלדד יחיעם
הפקולטה למדעי הנתונים ההחלטות – יו”ר
yeldad@technion.ac.il04-829-4420
פרופ' תומר טולדו
הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
toledo@technion.ac.il04-829-3080
פרופ”ח עדו רול
הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה
roll@technion.ac.il077-887-3430
פרופ"ח נורית ליסובסקי
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
nurit.lissovsky@gmail.com04-829-4034
גב' דנה זייף
הפקולטה למדעי הנתונים ההחלטות - עוזרת הוועדה
bs.ethics.technion@gmail.com

 

תקנות

תקנון אתיקה במדעי ההתנהגות

טפסים

הנחיות להגשה וראשי פרקים – תקציר מחקר

טופס הסכמה מדעת להשתתפות (EN)

טופס הסכמה מדעת להשתתפות (HE)