ועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים

הודעת יו”ר הוועדה פברואר 2023

הנחיות להגשת בקשה לביצוע ניסוי בבעלי חיים בטכניון

טופס נספח לבקשה לניסוי בבעלי חיים

טופס הגשת בקשה

הרשות למחקר פרה-קליני

ועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים
פרופ”ח פלג חסון
הפקולטה לרפואה – יו”ר הוועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים
phasson@tx.technion.ac.il 04-8295462
ד"ר דביר מינץ
מנהל הרשות למחקר פרה-קליני
mdvir@technion.ac.il04-8295337
ד"ר אסף זרצקי
הרשות למחקר פרה-קליני
asaph@technion.ac.il04-8295337
גב' לאה ריזל
מזכירת הוועדה
iacuc@technion.ac.il04-8295457
פרופ' יורם גוטפרוינד
הפקולטה לרפואה
yoramg@technion.ac.il04-8295438
פרופ”ח דבי יבלונסקי
הפקולטה לרפואה
debya@technion.ac.il04-8295393
ד"ר אסף מרום
הפקולטה לרפואה
assafma@technion.ac.il
פרופ' יחזקאל קשי
הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
kashi@technion.ac.il04-8293073/4
ד"ר הדר זיגדון, נציגת הרופאים
הפקולטה לרפואה
hadar@technion.ac.il

תקנות