זוכים בפרסי מחקר לשנת 2017

פרס מחקר ע"ש אלכסנדר גולדברג, עבור הצטיינות במחקר שיש בו תרומה ישירה או עקיפה לתעשיה הישראלית. בשנת 2017 ניתן הפרס לפרופ"מ ברק פישביין, הנדסת אזרחית וסביבתית

פרופ"מ ברק פישביין, הנדסה אזרחית וסביתית

פרס מחקר ע"ש ריי ומרים קליין, עבור עבודת מחקר מצטיינת העשויה לתרום לקידום התעשייה, הטכנולוגיה, הביטחון או היכולת המדעית של מדינת ישראל. בשנת 2017 ניתן הפרס לפרופ"ח אילון רימון, הנדסת מכונות

פרופ"ח אילון רימון, הנדסת מכונות

פרס מחקר מקרן ע"ש דוד דודי בן-אהרון, עבור עבודת מחקר מצטיינת בתחום יישומי חדשני העשוי לתרום לפיתוח, ייעול וקידום היצוא ממדינת ישראל. בשנת 2017 ניתן הפרס לפרופ"ח מרק גנדלמן, כימיה

פרופ"ח מרק גנדלמן, כימיה