זוכים בפרסי מחקר לשנת 2021

פרס מחקר ע”ש אלכסנדר גולדברג, עבור הצטיינות במחקר שיש בו תרומה ישירה או עקיפה לתעשיה הישראלית. בשנת 2021 הוענק הפרס לפרופ”ח מיטל כספרי-טורוקר מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים.

פרס מחקר ע”ש ריי ומרים קליין, עבור עבודת מחקר מצטיינת העשויה לתרום לקידום התעשייה, הטכנולוגיה, הביטחון או היכולת המדעית של מדינת ישראל. בשנת 2021 הוענק הפרס לפרופ”ח ירון אמויאל מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים.