פרופ"מ שלי צליל, זוכת הפרס לשנת תשע"ז

חזור למאמר.