המשנה לנשיא למחקר

פרופ’ נעם אדיר, המשנה לנשיא למחקר

לאתר האישי

דוא”ל: evpr@technion.ac.il | טל’: 04-8292527; 04-8231513


היבטים אקדמיים של המחקר בטכניון

עידוד קשרי מחקר עם מוסדות אקדמיים בעולם

קשר עם החוקרים בטכניון

  • עידוד הגשת הצעות מחקר למקורות מימון
  • עידוד שיתוף פעולה במחקר בין חברי סגל ובמיוחד מחקרים בין יחידתיים
  • איתור ועידוד יצירת מקורות מימון למחקר

מימון מחקר ממקורות פנימיים (קרנות מנל”מ)

ממונה על מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע”מ (זו המסגרת בה מתקיימות כל פעילויות המחקר הממומן בטכניון).

ניהול המחקר הממומן

פרסי מחקר בטכניון

קליטת מדענים עולים חדשים