ועדה לאתיקה בניסויים קליניים בבני אדם

חברי הוועדה

הודעת יו”ר הועדה מתאריך מ-07/01/2020

 

ועדה לאתיקה בניסויים קליניים בבני אדם
פרופ’ קליני אמיר קוגלמן
הפקולטה לרפואה – יו"ר
dramir@technion.ac.il04-777-4125
פרופ' קליני שראל הלחמי
הפקולטה לרפואה
shalachmi@hotmail.com04-835-9523
פרופ"ח ליאת לבונטין
הפקולטה למדעי הנתונים ההחלטות
levontin@technion.ac.il04-829-4419
פרופ”ח יעל יניב
הפקולטה להנדסה ביו-רפואית
yyaniv@technion.ac.il04-829-4124
ד"ר בן אנגלהרד
הפקולטה לרפואה
benengelhard@technion.ac.il073-378-5461
ד"ר יניב דותן
הפקולטה לרפואה
yaniv@technion.ac.il

תקנות

נוהלי הוועדה לאתיקה בניסויים קליניים בבני אדם בטכניון

טפסים

טופס שאלון הוועדה לאתיקה לניסויים קליניים בבני-אדם
Request for approval to work with human embryotic stem cells in experimental research
Request for approval to work with human tissues/cells in experimental research

הצהרת החוקר הראשי

טופס הסכמה מדעת להשתתפות בניסוי