צוות הלשכה

פזית קרובי גיל, ראש הלשכה

 • ניהול הלשכה
 • תרומות ותקציבים למחקר
 • ועדת המחקר
 • קשרים עם חו”ל וכינוסים בארץ ובחו”ל

דוא”ל: pazitkg@technion.ac.il
טל': 077-887-1302 ;04-823-1513 ;04-823-1202

פקס: 04-829-4609


מירי גולדברג, מזכירת לשכת המשנה לנשיא למחקר ומנהל מוסד הטכניון

 • מזכירת הלשכה

דוא”ל: mirigo@technion.ac.il
טל': 04-829-2527 ;04-823-1513 ;04-823-1202
פקס:04-829-3377


אסנת ישראלי, רכזת מחקרים

 • הצעות מחקר
 • קרנות מנל”מ ומחקרים בין תחומיים
 • הקרן לעידוד המחקר
 • קרנות שת”פ עם אוניברסיטאות אחרות
 • מידע סטטיסטי על מחקרים

דוא”ל: osnatis@technion.ac.il
טל': 04-829-2497 ;04-823-1513 ;04-823-1202
פקס: 04-829-3377


ענת לב-רן, מרכזת הטיפול בשבתונים ונסיעות השתלמות לחו”ל

 • נסיעות לחו”ל של חברי סגל ע”ח תקציבי מחקר
 • שבתונים
 • דיווחים לקרנות מנל”מ

דוא”ל: levran@technion.ac.il
טל': 077-887-1303 ;04-823-1513 ;04-823-1202
פקס: 04-829-3377


פאינה ארג’נטרו, מרכזת תרומות למחקר, פרסומים ופרויקטים מיוחדים

 • תרומות למחקר
 • מצגות
 • פרסומים
 • אתר הלשכה
 • פרויקטים מיוחדים

דוא”ל: fainaa@technion.ac.il

טל': 077-887-1304 ;04-823-1513 ;04-823-1202

פקס: 04-829-3377


שרון אמונה, מרכזת קליטת מדענים עולים, פרסי מחקר ופרויקטים מיוחדים

 • טיפול בתוכניות הקליטה השונות: שפירא, קמ”ע
 • יצירת קשר בין מדענים עולים לחברי סגל
 • ועדת צוות מחקר
 • פרסי מחקר
 • פרויקטים מיוחדים

דוא”ל: sharonem@technion.ac.il
טל': 077-887-1305 ;04-823-1513 ;04-823-1202
פקס:04-829-3377