צוות הלשכה

פזית קרובי גיל, ראש הלשכה

 • ניהול הלשכה
 • תרומות ותקציבים למחקר
 • ועדת המחקר
 • קשרים עם חו”ל וכינוסים בארץ ובחו”ל
 • מידע סטטיסטי על מחקרים

דוא”ל: pazitkg@technion.ac.il

טל’: 077-887-1302

04-823-1513 ;04-823-1202


פאינה וטמחר, מרכזת תרומות למחקר, פרסומים ופרויקטים מיוחדים

 • תרומות למחקר
 • אישור הצעות מחקר
 • מצגות
 • פרסומים
 • קרנות מנל”מ ומחקרים בין תחומיים
 • קרנות שת”פ עם אוניברסיטאות אחרות
 • אתר הלשכה
 • פרויקטים מיוחדים

דוא”ל: fainaa@technion.ac.ilevpr.researchsec@technion.ac.il

טל’: 077-887-1304

04-823-1513 ;04-823-1202


גאיה בלורי, רכזת מחקרים

 • תרומות למחקר
 • קרנות מנל”מ ומחקרים בין תחומיים
 • קרנות שת”פ עם אוניברסיטאות אחרות

דוא”ל: evpr.researchsec@technion.ac.il

טל’: 04-829-2497

04-823-1513 ;04-823-1202


גילת מזרחי, מרכזת קליטת מדענים עולים, פרסי מחקר, נסיעות לחו”ל ופרויקטים מיוחדים

 • טיפול בתוכניות משרד הקליטה השונות: שפירא, קמ”ע
 • יצירת קשר בין מדענים עולים לחברי סגל
 • נסיעות לחו”ל ע”ח תקציבי מחקר
 • ועדת צוות מחקר
 • פרסי מחקר
 • פרויקטים מיוחדים

דוא”ל: coordination.evpr@technion.ac.il

טל’: 077-887-1305

04-823-1513 ;04-823-1202


מזכירת לשכת המשנה לנשיא למחקר ומנהל מוסד הטכניון

דוא”ל: sec.evpr@technion.ac.il

טל’: 04-829-2527

04-823-1513; 04-823-1202